Victim: Vygovskii Valentin (03.08.1983)

Full name:
Vygovskii Valentin
Date of birth:
03.08.1983

Place of detention: IK -5 Кirovo-Chepetsk