Мамутов Айдин Рустемович - 22.04.2019 - (УК 208, право на свободу та особисту недоторканість, Свобода зібрань та об’єднання)