Victim: Sentsov Oleg Gennadyevich (13.07.1976)

Full name:
Sentsov Oleg Gennadyevich
Date of birth:
13.07.1976
Status: